Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
!-->
 Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадского
 
Редакційна колегія

Черноватий Л.М. (головний редактор) , докт. пед. наук, проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ушакова Н.І. (замісник головного редактора), докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна

Члени редколегії:
В.Г. Пасинок, докт. пед. наук, проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна;
Бакум З.П., докт. пед. наук, проф., ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
Є.П. Голобородько, член-кор. АПН України, докт. пед. наук, проф., Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (Херсон);
Г.О. Михайловська, докт. пед. наук, проф., Херсонський державний університет;
Статівка В.І., докт. пед. наук, проф., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
Л. Шипелевич, докт. гуманітарних наук, Інститут русистики Варшавського університету, Польща, Варшава;
В. Вегварі, канд. пед. наук., Печський університет, Угорщина;
В.В. Місеньова, канд. філол. наук, доц., ХНУ імені В.Н. Каразіна;
О.М.Тростинська, канд. філол. наук, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Тітаренко О.О. (відповідальний секретар), викл. ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Адреса редакційної колегії:
Кафедра мовної підготовки, кімн. 3-82, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077.
Тел.: (380-57) 707-55-30.
E-mail: vestnik-knu@ukr.net
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна