Харківський Національний Університет
імені В.Н.Каразіна
!-->
 Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадского
 
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки

ISSN 2073-4379
Рiк заснування: 1996
Збірник є фаховим виданням з педагогічних наук (Наказ МОН № 241 від 9.03.2016 р.)
Проблематика:
- Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у вищих навчальних закладах.
- Психолого-педагогічні засади методики викладання мов.
- Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов.
- Використання новітніх технологій у процесі викладання мов.
- Теоретичні і практичні питання навчання перекладу.
- Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників з мови для вищої школи.

Статті приймаються за конкурсом. Перевагу щодо публікації мають доктори, кандидати наук, а також аспіранти й пошукувачі.
Перiодичнiсть: 2 рази на рiк
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 8072 від 29 жовтня 2003 р.
Мова видання: Українська, російська, англiйська
Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освітиE-mail:   vestnik-knu@ukr.net

Пошукова форма:


Назва Автор Ключ слово По текстуЗапит не корочше чотирьох символiв
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна