Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра української та російської мов як іноземних

Дистанційний курс навчання: «РОСІЙСЬКA МОВА ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ». Довідкові матеріали та граматичні завдання російською та англійською мовами (Валіт О.С., Нечипоренко С.С., Селіверстова Л.І., Колоколова А.О., Задорожня Л.В., Петренко І.П.)

Цей курс спрямований на навчання студентів норм сучасної української літературної мови з «нуля» й заснований на комунікативних принципах навчання. Матеріал курсу містить навчання фонетики, граматики, лексики.

Мета запропонованого дистанційного курсу – формування у студентів навичок спілкування з побутових, соціально-культурних тем, розуміння основних ідей, висловлених російською мовою (сфери: навчання, соціальне обслуговування, дозвілля), уміння скласти чітке повідомлення, описати враження, події, плани на майбутнє. Відібраний з навчальною метою лексико-граматичний матеріал забезпечує комунікативні потреби іноземних студентів у зазначених сферах.

Вступний фонетичний курс спрямований на оволодіння практичними навичками вимови, засвоєння правил читання (формування техніки читання й навичок усного мовлення на мінімальному лексичному матеріалі).

Кожен урок містить комунікативні завдання і граматичні ключі для їх виконання, вправи для повторення вивчених тем попереднього уроку.

Граматичний компонент кожного уроку дозволяє систематизувати і структурувати морфологічні, словотвірні особливості, семантичні показники, властивості сполучуваності лексичних одиниць. Демонстраційні контексти ілюструють функціонування граматичних форм, що вивчаються в уроці.

Кожен урок закінчується тестами, успішне виконання яких дозволить студенту перейти до наступного уроку.

Головне завдання курсу полягає в залученні до навчання всіх репрезентативних систем студента (аудіальної, візуальної, кінестетичної).

Курс надає можливість вивчати російську мову відповідно до індивідуальної стратегії та планів студента, що відповідає сучасним вимогам навчання.

Курс у розробці.