Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Захист дисертацій

Під керівництвом д. п. н., проф. Ушакової Н.І. здобувач кафедри мовної підготовки Шульга І.М. написала й успішно захистила кандидатську дисертацію

Під керівництвом д. філос. н., проф. Завєтного С.О. здобувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСГ імені Петра Василенка Домніч С.П. написала й успішно захистила кандидатську дисертацію.

Під керівництвом канд. філол. н., доц. Бабая П.М. викладач кафедри мовної підготовки Тітаренко О.О. написала й успішно захистила кандидатську дисертацію.