Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Конференції

Шановні колеги та студенти!

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти (Навчально-науковий інститут міжнародної освіти), кафедра мовної підготовки 1 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводить V Міжнародну студентську конференцію «Нові наукові горизонти: досягнення, пошук». До участі в конференції запрошуються іноземні студенти й магістранти.
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових статей учасників. Учасники конференції отримають сертифікат, який підтверджує участь.
Конференція відбудеться 02.06.2022 р.
Адреса проведення конференції: м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, ауд. 3-82 (кафедра мовної підготовки 1 Навчально-науковий інститут міжнародної освіти).
Контактні телефони:
093-33-06-349 (Гіль Світлана Іванівна);
099-22-18-883 (Качинський Олег Станіславович).
Наукова проблематика конференції:
 1. Соціокультурні аспекти адаптації іноземних студентів у ВНЗ України.
 2. Економічні проблеми України і країн учасників конференції.
 3. Проблеми й завдання навчання української мови освітніх мігрантів.
 4. Глобальні проблеми сучасності (в Україні і країнах учасників).
 5. Актуальні проблеми природознавчих дисциплін (фізика, хімія, біологія).
 6. Актуальні проблеми гуманітарних дисциплін.
 7. Актуальні проблеми сучасної медицини.
 8. Молодь у сучасному світі.
 9. Мистецтво в житті людини.
Офіційні мови конференції: українська, англійська.
Форма участі в конференції: очна й заочна.
Регламент доповіді - 10 хвилин.
Конференція включає:
 1. Виступ з доповіддю.
 2. Публікація статті у збірнику матеріалів конференції.
 3. Розміщення статті на сайті Навчально-наукового інституту міжнародної освіти (Навчально-науковий інститут міжнародної освіти) ХНУ імені В.Н. Каразіна.
Для участі в конференції до 10 квітня 2022 р. на електронну адресу confer.stud2021@gmail.com необхідно надіслати заявку (форма додається; оформляється окремим файлом; файл повинен бути названий прізвищем автора - «заявка. Сунь Шо»), текст статті, оформлений по вказаним нижче вимогам (оформляється окремим файлом; файл повинен бути названий прізвищем автора – «стаття. Сунь Шо»).
обсяг статті – 3 – 5 сторінок (українською, англійською мовами). Після подання прізвища, імені автора, країни, місця навчання, відомостей про наукового керівника, що друкуються курсивом, 14 pt., інтервал – 1,5, а також назви статті, поданого через інтервал – 2,0 від відомостей про автора за шириною сторінки (напівжирний шрифт, 14 pt., прописні літери), слід подати анотацію обсягом до 500 знаків мовою тексту статті (шрифт 12 pt.; інтервал – 1). Інтервал між назвою статті й анотацією – 2,0. Після анотації друкуються ключові слова (5−8 слів; шрифт 12 pt., курсив). Інтервал між ключовими словами й основним текстом статті – 2,0.
шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал – 1,5; усі поля – по 2 см; відступ абзацу – 1,25; форматування – за шириною, без автоматичних переносів. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом. Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках за зразком: [2: 27], де перша цифра – порядковий номер джерела, друга – номер цитованої сторінки. Завершує публікацію список використаної літератури (слово Література друкується напівжирним шрифтом 12 pt. з вирівнюванням по центру). Через інтервал – 2,0 подається пронумерований перелік цитованих джерел в алфавітному порядку авторів (шрифт Times New Roman, 12 pt., інтервал – 1 з вирівнюванням по ширині сторінки). Зразки оформлення додаються. Список авторів друкується без відступу абзацу.
Статті та оплата публікації (вартість однієї сторінки публікації українською, англійською мовами – 30 грн.) приймаються за адресою: кафедра мовної підготовки 1 (кімн. 3-82), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022 на ім'я Гіль Світлани Іванівни.
Приклад оформлення статті:

Аджай Чоудхарі, Індія

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

медичний факультет, ІІІ курс, група ВА-329

науковий керівник – викладач Т.М. Демкова

м. Харків

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ У СВІТІ

Стаття спрямована на виявлення та розкриття проблем сучасної медицини у світі в цілому і конкретно деяких країн. Розкриття проблем медицини як у соціумі так і економічні та екологічні. Більш суттєво розглянута проблема харчування країн Європи та Америки.
Ключові слова: охорона здоров̕ я, медична страховка, харчування, медичне обладнання , кваліфікація, населення.
Медицина одне з найболючіших питань в світі. Адже саме на основі здоров'я людини будується і ґрунтується вся будівля цивілізації. Якщо немає здоров'я, то неможливо досягати успіхів ні в одній області, ні в одній сфері.
В системі охорони здоров’я спостерігається безліч дрібних і великих проблем. Адже якщо провести будь-яке опитування, кількість незадоволених медициною буде на порядки перевищувати кількість задоволених нею.
Література
 1. Арі Ваерланд «В котлі хвороб», Банников А.Г., Вакулин А.А., Рустамов А. К. Основи екології та охорона навколишнього середовища. Аристотель. Політика. М .: Думка, 1995. - 187 с. Гален. «Про призначення частин людського тіла».

ЗАЯВКА

на участь у III Міжнародній студентській конференції «Нові наукові горизонти: досягнення, пошук»