Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Конференції

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Інститут русистики Варшавського університету (Польща)

Інститут мов при Карфагенському університеті (Туніс)


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас узяти участь у роботі XXIІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції

«Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»


Конференція відбудеться 6–7 червня 2019 р.


Наукова проблематика конференції

  1. Психолого-педагогічні основи методики викладання мов у закладах вищої освіти

  2. Лінгвістичні основи методики викладання мов у закладах вищої освіти

  3. Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у закладах вищої освіти

  4. Теорія і практика створення підручників і навчальних посібників для іноземних студентів

  5. Нові технології у викладанні мов у закладах вищої освіти

  6. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних

  7. Проблеми тестування у викладанні мов

 

У рамках конференції заплановано проведення круглого столу з ключових проблем сучасної методики викладання української та російської мов як іноземних, проблем тестування та дистанційного навчання.

Робочі мови: українська, російська, англійська.


Матеріали доповіді можуть бути опубліковані у вигляді тез або статті.


Заявку для участі в роботі конференції із зазначенням теми доповіді (обов’язково вкажіть, тези чи стаття), файл з тезами, а також номери квитанції реєстраційного внеску (100 гривень) необхідно надіслати на е-mail: urki_center@ukr.net до 15 квітня 2019 р. Файли мають бути збережені у форматі .doc (Word 97-2003 Document). Приклад назви файлу з тезами: тези_Петренко І.П., ХНУ; приклад назви файлу із заявкою: заявка_Петренко І.П., ХНУ.

Реєстраційний внесок для всіх учасників конференції — 100 гривень сплачується до 15 квітня 2018 р. поштовим переказом на адресу: Нураддінлі Улькер Мазахир кизи, кафедра мовної підготовки 2, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кімн. 5-85, майдан Свободи, 4, Харків, 61022.

Харчування, проживання та проїзд — за рахунок учасників конференції або сторони, що направляє.

Адреса оргкомітету: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, кімн. 5-85 (тези), майдан Свободи, 4, Харків, 61022,

e-mail: urki_center@ukr.net, тел.: + 38 057-707-54-65;

кімн. 3-80 (стаття) е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua, тел.: + 38-057-707-55-30.


Відповідальний секретар конференціїГутнікова Тетяна Юріївна, моб. тел.: + 8 067 914 74 55

У зв’язку з труднощами книгообміну просимо Вас привезти із собою Ваші видання для організації виставки-продажу.


Вимоги до оформлення тез: обсяг тез — до 2 (двох) сторінок (українською, російською або англійською мовою); вартість однієї сторінки — 20 грн; шрифт — Times New Roman, 14 pt.; інтервал — 1; поле — по 2 см з усіх боків; для текстових виділень уживати курсив і напівжирний шрифт (не підкреслення); посилання до «Списку використаних джерел» усередині тексту оформлювати у квадратних дужках за зразком: [2: 27]. Повний список джерел подавати в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел» (напівжирний шрифт 12 pt.) за алфавітом. Сторінки не нумерувати, колонтитули не використовувати.

Текст тез оформлювати таким чином: назва — по центру прописом напівжирним шрифтом, один рядок пропуск, на наступному рядку напівжирним шрифтом — прізвище, ініціали автора / авторів; на наступному рядку напівжирним курсивом — країна, місто і повна назва ВНЗ; один рядок пропуск, далі основний текст (вирівнювання по ширині).

Гроші за тези надсилати поштовим переказом на адресу: Нураддінлі Улькер Мазахир кизи, кафедра мовної підготовки 2, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кімн. 5-85, майдан Свободи, 4, Харків, 61022.ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:НАЗВА ТЕЗ


Петренко І.П.

Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


(Основний текст)


Список використаних джерел

  1. Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П. Коваль. — К.: Либідь, 1992. — 280 с.

  2. Скляренко Н. К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі / Н. К. Скляренко  // Іноземні мови. — 2009. — № 4. — С. 17–20.


Тези доповідей будуть оформлені в електронний збірник у вільному доступі за посиланням:

http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php?sciework=tezis

Статті для публікації в періодичному науковому виданні «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», затвердженому МОН України як фахове видання, надсилайте на е-mail: vestnik-кnu@ukr.net.

Вимоги до оформлення статті дивіться на сайті:

http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/

Вартість однієї сторінки — 50 грн.


Гроші за статті надсилати поштовим переказом на адресу: Вялкова Наталія Григорівна або Степура Леся Петрівна, кафедра мовної підготовки 1, кімн. 3-82, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022.

Культурна програма конференції


- Екскурсія Харковом

- Екскурсія до музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

- Екскурсія до «ЛандауЦентру» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

- Екскурсія до «ЄрміловЦентру» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

- Екскурсія до археологічного музею Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


ЗАЯВКА

на участь у XХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.

Міжпредметні зв’язки»Прізвище _________________________­­­­_____________________________________________________


Ім’я ___________________________________________________________________________________


По батькові ____________________________________________________________________________


Місце роботи___________________________________________________________________________


Учене звання ___________________________________________________________________________


Науковий ступінь _______________________________________________________________________


Посада ________________________________________________________________________________


№ квитанції реєстраційного внеску ________________________________________________________


Контактний телефон (бажано мобільний) ___________________________________________________


Електронна пошта _______________________________________________________________________


Назва доповіді __________________________________________________________________________


Тези або стаття (підкресліть ваш варіант)


Потреба у використанні технічних засобів для доповіді _______________________________________


Потреба в поселенні (гуртожиток / готель) __________________________________________________


Форма участі: заочна або очна (підкресліть ваш варіант)