Центр міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Конференції

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XX-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

Конференція відбудеться 2 – 3 червня 2016 р.
Наукова проблематика конференції:
 1. Психолого-педагогічні й лінгвістичні засади методики викладання мов у ВНЗ.
 2. Лінгвістичні засади методики викладання мов у ВНЗ.
 3. Міжпредметна координація у викладанні мов у внз.
 4. Професійно орієнтоване навчання мови у ВНЗ.
 5. Теорія і практика створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів.
 6. Нові технології у процесі викладання мов у внз.
 7. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних.
 8. Проблеми тестування у викладанні мов.
У межах конференції планується проведення круглого столу з ключових проблем сучасної методики викладання української та російської мов як іноземних, проблем тестування.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Матеріали доповіді можуть бути опубліковані у вигляді тез або статті.
Заявку для участі в роботі конференції із зазначенням теми доповіді (обов’язково написати тези або стаття), а також номера квитанції про реєстраційний внесок (100 гривень) надсилайте е-mail: urki_center@ukr.net до 15 квітня 2016 р.
Формат назви файлу з тезами – прізвище, ініціали автора, ВНЗ (наприклад, Петренко І.П., ХНУ).
Реєстраційний внесок для всіх учасників конференції – 100 гривень. Сплачуйте до 15 квітня поштовим переказом на адресу: Безпала Світлана Андріївна, ЦМО, кафедра української та російської мов як іноземних, к. 5-85, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.
Харчування, проживання і проїзд – за кошти учасників або сторони, що направляє.
Адреса оргкомітету:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти, к. 5-85, пл. Свободи, 4, Харків, 61022
urki_center@ukr.net
+38-057-707-54-65
К. 3-80, е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua
+38-057-707-55-30
Відповідальний секретар конференції
Селіверстова Лариса Іванівна
роб. тел.: +38-057-707-51-03 (т.: +38-093-865-45-85)
onomac@mail.ru
У зв’язку з труднощами книгообміну просимо Вас привезти з собою Ваші видання для організації виставки-продажу.
Вимоги до оформлення тез: обсяг тез - до 2 (двох) сторінок (українською, російською або англійською мовою); вартість однієї сторінки - 20 грн; шрифт - Times New Roman, 14 pt .; інтервал - 1; поле - по 2 см з усіх боків; для текстових визначень вживати курсив і напівжирний шрифт (непідкреслений); посилання до «Списку використаних джерел» всередині тексту оформляти у квадратних дужках за зразком: [2: 27]. Повний список джерел подавати в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел» (напівжирний шрифт 12 pt.) за алфавітом. Сторінки не нумерувати, колонтитули не використовувати.
Текст тез оформлювати таким чином: назва – по центру прописом напівжирним шрифтом, один рядок пропуск, на наступному рядку напівжирним шрифтом – прізвище, ініціали автора / авторів; на наступному рядку напівжирним курсивом – країна, місто й повна назва ВНЗ; один рядок пропуск, далі основний текст (вирівнювання за шириною).
Гроші: за тези надсилати поштовим переказом за адресою: Безпала Світлана Андріївна, ЦМО, кафедра української та російської мов як іноземних, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кімн. 5-85, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.
НАЗВА ТЕЗ
Петренко І.П
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(Основний текст)
Список використаних джерел:
 1. . Івченко Ю. М. Технологія формування комунікативної компетенції / Ю. М. Івченко, В. С. Биков, А. Ю. Ришченко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – № 1. – С. 39-61.
 2. Сердюк А. С. Русский язык : учеб. пособ. / А. С. Сердюк. – М: Наука, 2010. – 106 с.
Тези доповідей будуть оформлені в електронний збірник у вільному доступі за посиланням: http://www-center.univer.kharkov.ua/ua/sciework.php?sciework=tezis.
Статті для публікації в періодичному науковому виданні «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання, надсилайте на е-mail: vestnik-кnu@ukr.net.
Вимоги до оформлення статті та вартість публікації дивіться на сайті: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/
гроші за статті надсилати поштовим переказом за адресою:
Вялкова Наталія Григорівна, Степура Леся Петрівна, кафедра мовної підготовки іноземних студентів, кімн. 3-80, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.
Культурна програма конференції
 • Екскурсія Харковом
 • Екскурсія в музей історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Екскурсія в «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Екскурсія в «ЕрмиловЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Екскурсія в археологічний музей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Відвідування театру опери та балету імені М. В. Лисенка
 • Відвідування театру російської драми імені А. С. Пушкіна
 • Відвідування театру української драми імені Т. Г. Шевченка.

ЗАЯВКА
на участь у XX-ій Міжнародній науково-практичній конференції
«мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

Дані про учасника конференції
Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи
Учене звання
Науковий ступінь
Посада
квитанції реєстраційного внеску
Контактний телефон (мобільний) (обов’язково)/(факс)
Електронна адреса (обов’язково)
Назва доповіді, тези або стаття (підкреслити ваш варіант)
Потреба у використанні технічних засобів для доповіді
Потреба в поселенні (гуртожиток / готель)
Форма участі: заочна або очна (підкресліть ваш варіант)