Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Про Університет

Історія Університету

Установчу грамоту і Статут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було затверджено 17 листопада 1804. Урочисте відкриття університету відбулося 29 січня 1805 року. З початку XIX століття університет став колискою українського національного культурного відродження, відіграв провідну роль у становленні та розвитку сучасної української культури, перетворенні Харкова на провідний інтелектуальний, промисловий і культурний центр.

Університет став родоначальником понад 20 вищих навчальних закладів Харкова та інших міст України. Із 12 засновників Національної Академії наук України троє представляли Харківський університет - історик Дмитро Багалій, біолог і селекціонер Микола Кащенко, економіст Михайло Туган-Барановський. Університет був піонером у становленні багатьох пріоритетних напрямів науки, підготував понад 150 тисяч висококваліфікованих фахівців. Із Харківським університетом пов'язана діяльність Нобелівських лауреатів І. Мечникова, Л. Ландау, С. Кузнеця. Тут навчалися і працювали всесвітньо визнані вчені математики М. Остроградський, А. Ляпунов, В. Стєклов, С. Бернштейн, А. Погорєлов, В. Марченко, Н. Ахієзер, фізики І. Ліфшиц, К. Синельников, А. Вальтер, В . Хоткевич, А. Ахієзер, біологи А. Данилевський, А. Нагорний, М. Буланкин, хіміки М. Бекетов, Н. Ізмайлов, астроном Н. Барабашов, філологи А. Потебня і О. Білецький, історики М. Костомаров і Д. Багалій, правознавці Д. Каченовський, М. Ковалевський, В. Корецький та багато інших.

Сьогодні в університеті на 20 факультетах навчаються 15 тис. студентів, 500 аспірантів і докторантів. У складі університету працюють 4 науково-дослідних інститути, Центральна наукова бібліотека, до фондів якої входять понад 3,5 млн. книг, Ботанічний сад, Музей історії університету, Музей природи, Музей археології та етнографії. У рейтингу кафедри ЮНЕСКО 'Топ-200 Україна' за 2008 рік університет посів третє місце серед усіх українських вищих навчальних закладів. За даними найбільшої у світі наукометричної системи Scopus, університет є третім серед наукових та навчальних закладів України за кількістю статей, опублікованих у провідних міжнародних наукових виданнях. В університеті працюють 24 міжнародно визнані наукові школи, у підготовці кадрів та наукових дослідженнях беруть участь 325 докторів наук, професорів. Серед співробітників університету - 15 академіків і членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій.

Щорічно вчені університету публікують понад 60 підручників і 300 навчальних посібників, близько 60 монографій, понад 80 випусків «Вісника університету» та інших збірників наукових робіт, близько 2500 наукових статей та тез доповідей, зокрема, понад 400 статей у провідних міжнародних наукових журналах. Щорічно університет організовує понад 150 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-методичних конференцій.

Харківський університет є найпотужнішим у Лівобережній Україні центром підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тут працюють понад 20 спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Університет здійснює багатосторонню, тісну і плідну співпрацю з інститутами Національної академії наук України та галузевих академій наук України, продовжує розвивати відносини з галузевими інститутами та підприємствами. В інститутах НАН України створено 17 філій кафедр університету. У складі університету діє спільний з НАН України фізико-енергетичний факультет.

Свідченням широкого міжнародного визнання університету є те, що він був серед ініціаторів підписання «Великої Хартії європейських університетів» (Болонья, 1988 р.), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь у діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 1500 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.

Побут, спорт, відпочинок

У гуртожитках університету створено умови для комфортного проживання, підготовки до занять, спорту та відпочинку: читальні зали, кімнати для занять, побутові приміщення (душ, пральня), дискоклуб, буфети, кафе, спортивні майданчики, тренажерні зали, кімнати для здійснення релігійних обрядів.

Університет має потужний учбово-спортивний комплекс:

 • спорткомплекс «Вища школа» (баскетбольний зал, волейбольний зал, зал фехтування, зал боротьби, гімнастичний зал, тренажерні зали, футбольний стадіон, відкриті волейбольні та баскетбольні майданчики, стрілецький тир);
 • тенісний комплекс «Унікорт» (відкриті й закриті майданчики, тренажерний зал);
 • спортивний і тренажерний зали в основному корпусі університету та спортзал фізичного факультету;
 • лижна база в лісопарковій зоні м.Харкова;
 • річний спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка».

У культурному центрі університету є:

 • танцювальний ансамблі;
 • вокальна студія;
 • клуб веселих і кмітливих;
 • драматична студія;
 • клуб фантастики 'Контакт';
 • хоровий колектив;
 • клуб інтелектуальних ігор.

В університеті щорічно проводяться цікаві свята - «Посвята в студенти»; «Дні факультетів»; випускні бали; естрадні шоу; дискотеки; національні свята; конкурси; вечори; засідання клубів веселих та кмітливих, фантастики, інтелектуальних ігор; традиційний міський вечір підготовчого відділення «Ми вже розмовляємо російською».

Адаптуватися до життя в Україні іноземним студентам допомагають куратори академічних груп, а також куратори іноземних земляцтв - кваліфіковані викладачі кафедр.

Більш детально на http://www.univer.kharkov.ua/ua/structure/leisure/sport