Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Про Інститут міжнародної освіти

Навчання іноземців у Харківському національному університеті має глибокі історичні корені. Так, наприклад, у 30-ті роки ХІХ століття поляки «... в окремі роки становили 1/3 від загальної кількості студентів університету» [1, с. 98], у кінці ХІХ століття поляки становили 4,8%, німці - 2,3%, греки - 2,3% усього складу студентів [1, с. 148]. У післявоєнні часи ХХ століття у Харківському університеті з 1949 року з'явилися студенти з країн народної демократії [2, с. 107]. У 1958 році в університеті навчалося вже більше 40 іноземних студентів [3, с. 106].

Разом із цим слід зазначити, що навчання іноземців в університеті до середини ХХ століття не було системним явищем і носило випадковий характер.

Початком становлення системи навчання іноземців в університеті слід вважати організацію наказом Мінвузу УРСР № 364 від 21 червня 1961 року при Харківському державному університеті одного з перших (МДУ - 1959, МАДІ - 1960, УДН - 1960, КДУ - 1960) в СРСР підготовчого факультету для іноземних громадян. Функціями факультету були навчання іноземних громадян, які прибували в СРСР, російської мови та підготовка їх до вступу до вищих навчальних закладів країни. Очолив факультет кандидат історичних наук, доцент Побеленський Я.А. Заступником декана з навчальної роботи став старший викладач факультету іноземних мов Дзюбанов В.Г.

Спочатку на факультеті було організовано дві кафедри: російської мови та загальноосвітніх дисциплін [4, с. 19].

У вересні 1961 року навчання на підготовчому факультеті почали перші 152 студенти з Іраку. На той момент укомплектованою кадрами була лише кафедра російської мови, але ніхто з особового складу кафедри не мав досвіду роботи з іноземцями. Це були колишні вчителі середніх шкіл (5 осіб), викладачі вузів і технікумів (10 осіб), випускники філологічного факультету університету (2 особи) і 4 студенти п'ятого курсу філологічного факультету. Очолила кафедру Лігачова Ю.А.

При кафедрі було створено секцію у складі 4-х осіб, яка працювала з в'єтнамськими студентами хімічного факультету, аспірантами і стажистами.

Перший рік в.о. завідувача кафедри загальноосвітніх дисциплін на умовах погодинної оплати був викладач історичного факультету Тополя Н.В. У першому навчальному році кафедра своїми кадрами укомплектованою не була. Навчальні дисципліни на умовах погодинної оплати вели співробітники Харківського інституту вдосконалення вчителів, і лише з приходом у 1962 році на посаду штатного завідувача кафедри Олейника П.І. почалася комплектація кафедри власними кадрами. У 1970 році кафедру загальноосвітніх дисциплін було розділено на дві: кафедру природничих наук (завідувач - Олійник П.І.) і кафедру суспільних наук (завідувач кандидат історичних наук Чугуєнко В.М.), яку в 1999 році було перейменовано на кафедру соціально-економічних наук.

До кінця 60-х років на підготовчому факультеті щороку навчалося приблизно 150 іноземних громадян. За перше десятиріччя існування факультет підготував 1454 іноземні студенти з 68 країн світу [5]. Чисельність професорсько-викладацького складу досягла 45 чоловік.

Значний вклад у роботу з організації та розвитку підготовчого факультету в 60-і роки внесли: декани Побеленський Я.А. (1961-1968), Пугач Є.П. (1968-1973); заступники декана Скорик Д.С. (1964-1968), Бобкова Е.Д. (1968-1980); завідувачі кафедри російської мови Лігачова Ю.А. (1961-1963), Стеценко Л.І. (1963-1968), Виноградова І.Ф. (1968-1973); завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін Олійник П.І. (1962-1973); викладачі Вітковська Е.В., Горлова Е.К., Маєвська Г.Є., Писарева Р.Д., Середа Р.Н., Філіппова З.А. (автори першого підручника з російської мови), Баратова В.В., Лебедєва В.А., Литовкіна З.А., Раєвська Г.Є., Селіванова Л.В., Вештак І.І., Пивоварова Г.Б. , Халтуріна М.Ф., Левитський В.В., Куликова С.Л., Купрій І.Д., Назаренко Д.В., Чугуєнко В.Н., Богуславський В.М., Підлісна С.П. та інші.

У ті далекі часи на факультеті пройшли перші захисти кандидатських дисертацій з методики викладання РЯІ - Баратова В.В. (1967) і Богуславський В.М. (1971), почали проводитися заходи, які стали на факультеті традиційними. Так, з ініціативи Левитського В.В. у 1963 році серед студентів підготовчого факультету вперше було проведено конкурс «Я читаю вірші російською». А в 1964 році з ініціативи Скорик Д.С. було проведено випускний вечір студентів підготовчого факультету «Ми вже розмовляємо російською», який став однією з кращих традицій факультету.

Цю традицію пізніше підтримали підготовчі факультети Харкова та інших міст [4, с. 24].

У 1964 році на підставі Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25 травня 1964 № 453-187 в університеті було створено деканат з роботи з іноземними студентами, аспірантами і стажистами. Першим деканом став викладач кафедри історії КПРС Сагалаєв В.І. [4, с. 24].

Для роботи з іноземцями на просунутому етапі в 1964 році від кафедри російської мови підготовчого факультету було відокремлено секцію російської мови основних факультетів при деканаті з роботи з іноземними студентами, яка в 1968 році була перетворена в кафедру російської мови основних факультетів при деканаті по роботі з іноземними студентами . Кафедру очолила доцент Федотова Н.А., беззмінний керівник міського методичного об'єднання викладачів РЯІ. Праця Федотової Н.А. неодноразово отримувала високу оцінку в нашій країні та за кордоном. Федотова Н.А. була нагороджена орденом Дружби Народів і медаллю О.С. Пушкіна.

Починаючи з 70-х років щорічно кількість іноземних студентів на підготовчому факультеті складала 250-300 чоловік. Чисельність професорсько-викладацького складу досягла 70 чоловік.

До 90-х років життя підготовчого факультету було стабільним, кафедри цілеспрямовано і творчо працювали, розвивали методику навчання іноземних громадян, мали значні результати з науково-методичної, дослідницької та виховної роботи. Факультет користувався вагомим авторитетом серед вузів України та СРСР, надавав організаційну та методичну допомогу підготовчим факультетам для іноземних громадян, які створювалися в Україні (Харківський політехнічний інститут, Львівський державний університет, Запорізький медичний інститут, Донецький державний університет, Полтавський сільськогосподарський інститут та інші) і за кордоном (Куба, СРВ, Лаос, Кампучія). Значна кількість викладачів факультету працювали в різних країнах світу.

З 1992 року навчання іноземців у вузах України було переведено на контрактну основу.

У 1996 році підготовчий факультет і деканат з роботи з іноземними студентами основних факультетів було реорганізовано в Центр підготовки іноземних громадян (з 2000 року Центр міжнародної освіти) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У структуру Центру на даний час входять:

  • кафедра мовної підготовки;
  • кафедра української та російської мов як іноземних;
  • кафедра природничих наук;
  • кафедра соціально-економічних наук.

У справу становлення та розвитку навчання іноземних громадян у Харківському університеті вагомий внесок у різні роки, віддаючи багато сил та енергії, внесли: проректори з роботи з іноземними студентами Перевозов А.Д., Корж П.Я., Танцюра В.І., Каркач А.І .; декани з роботи з іноземними студентами основних факультетів Сагалаєв В.І., Чигринов В.І., Пиріг Р.Я., Сопів С.П., Деркач В.С, Логвинов Ю.І .; декани підготовчого факультету для іноземних громадян Побеленскій Я.А., Пугач Е.П, Танцюра В.І., Каркач А.І., Федоров О.В, Бондаренко М.І., Шалаєв В.А .; заступники деканів Скорик Д.С., Бобкова Е.Д., Литвиненко О.М., Шех В.Д., Підлісна С.П., Чекарь М.А., Груцяк В.І.; директори Центру Шалаєв В.А. (1996-2004), Назіров З.Ф. (з 2004); завідувачі кафедри російської мови підготовчого факультету Лигачова Ю.А, Стеценко Л.І., Виноградова І.Ф., Філатов Л.К., Журавльова Н.А., Вештак І.І.; завідувачі кафедри російської мови при деканаті з роботи з іноземними студентами основних факультетів Федотова Н.А., Чистякова А.Б.; завідувачі кафедри природничих наук підготовчого факультету Олійник П.І., Шалаєв В.А.; завідувачі кафедри соціально-економічних наук Чугуєнко В.М, Федоров Е.В., Семко О.М, Проценко С.В, Дудка М.І., Дягілєв В.Є., заступник директора Центру з довузівської підготовки Груцяк В.І., заступник директора Центру з вузівської і післявузівської підготовки Когут Є. А., заступники директора Центру з виховної роботи Давтян Г.Г., Каграманян О.Г.

На даний час у Центрі активно та плідно розвивається дослідницька й науково-методична робота. Із року в рік зростає кількість публікацій співробітників Центру. Центр видає збірник наукових праць «Викладання мов у Вищих Навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки» (свідоцтво про держреєстрацію КВ 8072 від 29.10.2003 р.), який зареєстровано ВАК України у розділі «Педагогічні науки» (Рішення ВАК № 1-05 / 1 від 18 січня 2007 р.).

Починаючи з 1996 року Центр міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Викладання мов у Вищих Навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки» із виданням матеріалів конференції (видано 14 збірників праць конференції).

Викладачі Центру плідно працюють над створенням навчальних програм, підручників та навчальних посібників для іноземних студентів, які використовуються в навчальному процесі не тільки Харківського університету, а й багатьох вузів України. 7 із 13 навчальних програм, затверджених МОНУ в якості Типових, розроблено викладачами Центру.

Починаючи з 50-х років університет підготував для країн Азії, Африки, Європи та Латинської Америки 3 докторів наук, 273 кандидати наук, більше 3000 бакалаврів і магістрів; більш ніж 550 іноземних фахівців пройшли наукову і науково-педагогічне стажування; 11830 іноземців отримали мовну підготовку на підготовчому відділенні.


Література:

  1. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за 200 років / В.С. Бакіров, В.М. Духопельніков, Б.П. Зайцев та ін. – Харків: Фоліо, 2004. – 750 с.
  2. Груцяк В.І. Становлення системи довузівської освіти іноземних громадян в СРСР // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Вип.11. – Харків, 2007.– С. 102-113.
  3. Харьковский государственный университет 1805-1980. Исторический очерк. Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1980. – 160 с.
  4. Груцяк В.І. Становлення системи підготовки іноземних громадян у Харківському університеті // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Вип. 13. – Харків, 2008. – С. 18-26.
  5. Фидчунова Н. Посланцы 68 стран (О десятилетнем юбилее подготовительного факультета ХГУ) // Сов. Украина. 1972. 25 мая.
© Груцяк В.І., 2010