Центр міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Адміністрація

Проректор з науково-педагогічної роботи
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Заріф Фятіхович Назиров
Тел.: 702-01-65, 707-56-27
Директор Центру
канд. тех. наук, доц.
Олександр Георгійович Каграманян
Тел.: 705-12-49, 707-53-39
Заст. директора Центру (Довузівська підготовка)
канд. фіз.-мат. наук, доц.
Василь Іванович Груцяк
Тел.: 707-54-18
Заст. директора Центру (вузівська підготовка)
ст. викладач
Тетяна Михайлівна Більовська
Тел.: 707-54-76
Заст. директора Центру (виховна робота)
Максим Олександрович Більовський
Тел.: 705-16-55
Зав. каф. соціально-економічних наук
канд. іст. наук, доцент
Володимир Євгенович Дягілев
Тел.: 707-55-22
Зав. каф. української та російської мов як іноземних
канд. філол. наук, доц.
Олена Сергіївна Валіт
Тел.: 707-54-65
Зав. каф. мовної підготовки
доктор пед. наук, професор
Наталя Ігорівна Ушакова
Тел.: 707-55-30
Зав. каф. природничих наук
канд. фіз-мат. наук, доц.
Віктор Олексійович Шалаев
Тел.: 707-52-85
Голова профбюро
ст. викладач
Ірина Борисівна Коваленко
Тел.: 707-55-22
Учений секретар ради Центру
ст. викладач
Ольга Федорівна Гудзенко
Тел.: 707-55-22