Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Адміністрація

Директор Інституту
канд. екон. наук, доц.
Олексій Олексійович Навроцький
Тел.: 705-12-49, 707-53-39
Заст. директора Інституту
канд. тех. наук, доц.
Олександр Георгійович Каграманян
Тел.: 705-16-55
Заст. директора Інституту (вузівська підготовка)
ст. викладач
Тетяна Михайлівна Більовська
Тел.: 707-54-76
Зав. каф. соціально-економічних дисциплін
канд. іст. наук, доцент
Володимир Євгенович Дягілев
Тел.: 707-55-22
Зав. каф. мовної підготовки 2
канд. філол. наук, доц.
Олена Сергіївна Валіт
Тел.: 707-54-65
Зав. каф. мовної підготовки 1
доктор пед. наук, професор
Наталя Ігорівна Ушакова
Тел.: 707-55-30
В.о. зав. каф. природничих дисциплін
канд. біол. наук, доц.
Коренєва Інна Василівна
Тел.: 707-52-85
Голова профбюро
ст. викладач
Ірина Борисівна Коваленко
Тел.: 707-55-22
Учений секретар ради Інституту
ст. викладач
Ольга Федорівна Гудзенко
Тел.: 707-55-22