Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра соціально-економічних дисциплін

Дягілєв Володимир Євгенович

Посада: завідувач кафедри соціально-економічних наук Центру міжнародної освіти.

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук (1985 рік), доцент (1999 рік).

Освіта: історичний факультет Харківського державного університету ім. А. М. Горького (нині - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), спеціальність «Історія», викладач історії та суспільствознавства (1980 рік).

Стаж роботи на кафедрі: з 1999 р.

Після навчання в аспірантурі Харківського державного університету ім. А. М. Горького в 1985 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1999 році присвоєно вчене звання доцента.

Керівник авторських колективів навчально-методичних посібників для іноземних студентів з історії України (російською та англійською мовами), країнознавства, географії, основ права. Викладає навчальні курси: «Історія України», «Історія української культури», «Історія сучасного світу» студентам-іноземцям основних факультетів університету.

Член Вченої ради Центру міжнародної освіти.

Дані про підвищення кваліфікації: стажування в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, кафедра економічної теорії МЕВ і ТБ (2009 рік).

Дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Історія сучасного світу».

РПрацює з іноземними студентами основних факультетів університету.

Сфера наукових інтересів: ннаукові інтереси формуються навколо проблем політичної історії, історії України, методики викладання політико-правових і соціально-економічних дисциплін іноземним студентам, створення навчальних посібників з дисциплін політологічного, культурологічного, історичного та країнознавчого напрямків.

Публікації: автор понад 43 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі базової програми з курсу «Історія України» для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України, рекомендованої МОН України (2004 р), автор і співавтор 11 навчальних посібників з історії України, основ економічної і соціальної географії країн світу, країнознавства, основ права, а також з історії України та історії української культури для іноземних студентів англійською мовою, в тому числі дистанційного курсу «Історія України» для іноземних студентів усіх напрямів та інших.