Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Новости

6 – 7 червня 2019 р. в Навчально-науковому інституті міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулася XXІІI Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки».
На конференції працювало 7 секцій за такими науковими напрямками:
  1. Психолого-педагогічні основи методики викладання мов у ВНЗ;
  2. Лінгвістичні основи методики викладання мов у ВНЗ;
  3. Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у ВНЗ;
  4. Теорія і практика створення підручників і навчальних посібників для іноземних студентів;
  5. Нові технології у викладанні мов у ВНЗ;
  6. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних;
  7. Проблеми тестування у викладанні мов.
На конференцію репрезентували доповіді представники університетів України (Харків, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, Маріуполь, Київ, Херсон, Дніпро), Росії, В’єтнаму, Китаю.
За матеріалами конференції були видані збірники наукових праць:
  1. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – Випуск 34. – 288 с.;
  2. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези XXIII Міжнародної науково-практичної конференції. 6 – 7 червня 2019 р. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 101 с.;