Учебно-научный институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Новости

19 грудня 2018 року відбудуться вибори директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Взяти участь у голосуванні можуть члени трудового колективу Навчально-наукового інституту міжнародної освіти.
У день виборів 19 грудня 2018 року необхідно з'явитися в аудиторію 2-49 (за адресою майдан Свободи, 4) о 12:00, де відбудуться збори трудового колективу, та мати із собою документ, що посвідчує особу.

Стратегія розвитку Навчально-наукового інституту

міжнародної освіти на 5 років

Основною метою роботи Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є залучення іноземних громадян на навчання в університеті, забезпечення якісної підготовки іноземних студентів та слухачів підготовчого відділення, створення необхідних умов для навчальної, наукової, спортивної та позааудиторної діяльності іноземних студентів, надання інформаційної та морально-психологічної підтримки іноземним студентам, аспірантам і стажистам.

Серед найважливіших стратегічних завдань Навчально-наукового інституту міжнародної освіти необхідно зазначити наступні:

 1. Здійснення якісного відбору найбільш перспективних студентів серед іноземних абітурієнтів на навчання за всіма напрямами підготовки в нашому університеті.

 2. Організація вивчення іноземними студентами мови навчання (українська, російська, англійська відповідно до контракту).

 3. Адаптація іноземних студентів до навчання в новому соціально-культурному середовищі.


Для реалізації поставлених завдань необхідно проводити ряд заходів за наступними напрямками:

 1. Здійснення інформаційно-рекламної діяльності на ринку освітніх послуг поза межами України, її оптимізація та розширення.

 2. Робота з суб'єктами підприємницької діяльності, які є представниками університету в іноземних країнах, з метою якісного відбору студентів для навчання в нашому Університеті.

 3. Вдосконалення роботи відповідних підрозділів Навчально-наукового інституту міжнародної освіти з вивчення рівня підготовки та відбору іноземних абітурієнтів за основними фаховими дисциплінами в країнах, з яких формується основний контингент іноземних студентів Харківського національно університету імені В.Н. Каразіна, так як більш підготовлені абітурієнти швидше за все стануть успішними студентами.

 4. Інформування іноземних абітурієнтів щодо вимог до рівня їх підготовки з основних дисциплін відповідно до рівня повної середньої освіти в Україні, з метою полегшення проходження процедури визнання іноземних документів про освіту на території України.

 5. Залучення деканатів і кафедр відповідних факультетів до роботи Навчально-наукового інституту міжнародної освіти для збільшення набору іноземних громадян на немедичні спеціальності, де на даний час кількість іноземних студентів досить невелика.

 6. Активізація роботи кафедр і факультетів з іноземними випускниками, створення бази даних іноземних випускників, організація для них курсів підвищення кваліфікації (стажування), запрошення на конференції, розробка спільних проектів, інше.

 7. Розширення спектру освітніх послуг, пропонованих, особливо за новими пріоритетними спеціальностями, для іноземних громадян (повну освіту, стажування, практика, курси з української та інших мов, короткострокові спеціалізовані курси і т.д.) з відповідною інформаційно-рекламної складової.

 8. Відкриття нових сучасних спеціальностей, що користуються попитом серед іноземних громадян.

 9. Розвиток програм подвійних дипломів на факультетах немедичного спрямування.

 10. Розширення спектру освітніх програм англійською мовою навчання з найбільш затребуваних напрямів підготовки.

 11. Створення науково- методичної бази для іноземних студентів, які навчаються англійською мовою.

 12. Покращення якості освітнього процесу шляхом використання сучасних мультимедійних технологій навчання.

 13. Розвиток міжнародного, толерантного, студентського середовища в Харківського національно університету імені В.Н. Каразіна шляхом залучення іноземних студентів, аспірантів до роботи в органах студентського самоврядування, широкого залучення іноземних громадян до участі в спортивних змаганнях, екскурсійних програмах та інших культурних заходах.

 14. Створення безпечних умов для проживання іноземних студентів в гуртожитках Харківського національно університету імені В.Н. Каразіна. В тому числі, регулярна робота з профілактики правопорушень серед іноземних студентів та по відношенню до них.

 15. Забезпечення іноземних студентів комфортними місцями для проживання з метою підвищення конкурентоспроможності Університету на ринку освітніх послуг, а саме оренда нових приміщень для проживання іноземних студентів або будівництво нового сучасного кампусу.

 16. Більш плідне та продуктивне співробітництво з Посольствами України в іноземних державах та Посольствами іноземних держав в Україні.

 17. Здійснення співпраці з органами державної влади України щодо забезпечення виконання іноземними студентами Харківського національно університету імені В.Н. Каразіна вимог чинного законодавства щодо паспортно-візового режиму, положень закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».


Крім цих питань, важливими моментами є наукова та навчально-методична діяльність кафедр Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, кадрове забезпечення та багато інших напрямків.

Викладачі, які працюють в Навчально-науковому інституті міжнародної освіти мають великий досвід специфічної навчальної роботи з іноземними громадянами, які вперше прибули в Україну, відповідні дипломи (викладання російської та української мов як іноземних) та регулярно проходять курси підвищення кваліфікації.

У багатьох викладачів Навчально-наукового інституту міжнародної освіти є сертифікати, підтверджуючі їх володіння англійською мовою на рівні, що дає право викладати англійською мовою.

Робота професорсько-викладацького складу кафедр Навчально-наукового інституту міжнародної освіти зосереджена на вдосконаленні організації та методичному забезпеченні навчального процесу; розробці навчально-методичних комплексів за всіма дисциплінами, що викладаються.

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти здійснює ряд адаптаційних та виховних заходів таких як концерти, екскурсії, культпоходи, які розроблені з врахуванням рівня мовної підготовки студентів та слухачів підготовчого відділення.

Колектив Навчально-наукового інституту міжнародної освіти готовий докласти всіх зусиль, щоб виконати завдання, поставлені керівництвом Університету щодо забезпечення якісної підготовки кваліфікованих кадрів для іноземних країн. Іноземні студенти, які отримали якісну освіту в Харківського національно університету імені В.Н. Каразіна позитивно впливають на міжнародний імідж нашого університету, що сприятиме подальшому зміцненню його позицій на міжнародному ринку освітніх послуг.