Учебно-научный институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Новости

Конференции

Международная научно-практическая конференция
«Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи»

У Центрі міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 4 – 5 червня 2015 р. відбулася XIХ міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки». На конференцію подали наукові матеріали 160 осіб, представники 45 університетів, 5 країн (України, Росії, Молдови), а також аспіранти з Туркменістану, Китаю) у тому числі Новикова Т.Ф., докт. пед. наук, проф., Російська Федерація, Бєлгород, Бєлгородський національний дослідний університет; Сухорукова О. М., Російська Федерація, Барнаул, Алтайський державний технічний університет, Давер М. В., докт. пед. наук, проф., Молдова, Кишинів, Міжнародний незалежний університет Молдови.
За матеріалами конференції були видані збірники наукових праць:
  1. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Випуск 25.
  2. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Випуск 26.
  3. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези XIХ Міжнародної науково-практичної конференції. 4 – 5 червня 2015 р. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна: Електронний збірник, 2015.
Конференція зібрала понад 70 учасників, серед яких, крім харків’ян, були науковці з Києва, Одеси, Полтави, Бєлгорода, китайські й туркменські аспіранти.
На конференції обговорювалися: актуальні наукові теоретичні й практичні проблеми викладання української, російської, англійської мов як іноземних, як другої або третьої іноземної в Україні, Росії, та інших державах, питання лінгвістики, психології, інноваційні техніки й технології – застосування сучасних мультимедійних засобів та інтернет-технологій у навчанні, а також використання комп’ютерних програм для створення електронних підручників, презентацій, словників, курсів дистанційного навчання, методика викладання мов як іноземних у традиційних та нових формах (дистанційне) навчання, міжпредметні зв’язки, методи та способи оптимізації навчального процесу, питання вдосконалення принципів і форм контролю, структури тестових матеріалів у навчанні мов, стратегії оптимізації навчання мов, розвиток методики в міжкультурному, лінгвокультурологічному напрямках, нові шляхи формування професійної компетентності студентів.
Жваві дискусії викликали доповіді про психолого-педагогічні та лінгводидактичні особливості професійно орієнтованого навчання іноземних студентів в українських та закордонних освітніх закладах, місце етнокультурного змісту в освіті, питання контролю знань та організації навчання, зокрема самостійної роботи студентів.

Гостинно зустрічаємо учасників конференції

Пушкарьова Олена Миколаївна, ст. викл., проводить виставку навчально-методичної літератури на конференції

Назиров Заріф Фятіхович, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат фізико-математичних наук, професор, відкриває конференцію

Зайченко Неоніла Федорівна, професор кафедри іноземних мов Київської національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, кандидат філологічних наук, професор, виступає на пленарному засіданні з доповіддю «Науково-методичні основи подолання інтерференції у процесі навчання студентів-іноземців української та російської мов»

Шалаєв Віктор Олексійович, завідувач кафедри природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент, керує секційним засіданням конференції «Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у вищих навчальних закладах»

Шалаєв Віктор Олексійович, завідувач кафедри природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент, керує секційним засіданням конференції «Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у вищих навчальних закладах»

учасники секційного засідання «Лінгвокультурологічний аспект викладання української та російської мов як іноземних»

учасники секційного засідання «Лінгвокультурологічний аспект викладання української та російської мов як іноземних»

Божко Наталія Михайлівна, доцент кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат філологічних наук, доцент, виступає на секційному засіданні з доповіддю «Сучасні особливості етнонаціональної свідомості та психологічних характеристик студентів із Марокко»

у програмі конференції Колоколова Анастасія Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українскої та російської мов як іноземних Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, дає майстер-клас «Онлайн-навчання РЯІ в режимі скайп-конференції: складність і переваги (з досвіду роботи літньої школи ЦМО ХНУ імені В.Н. Каразіна)»
Селіверстова Лариса Іванівна, доцент кафедри української та російської мов як іноземних Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук, доцент, відповідальний секретар конференції звітує про роботу конференції
5 июня 2015 года на подготовительном факультете ЦМО состоялся традиционный 54-й заключительный концерт «Мы уже говорим по-русски», в котором приняли участие более 30 студентов из Вьетнама, Ганы, Китая, Нигерии, Марокко, Танзании и Уганды.
Выпускники подготовительного факультета демонстрировали своё умение говорить не только по-русски, но и по-украински.
Программа концерта включала интересные миниатюры из студенческой жизни, много шуток, театральную постановку на украинском языке , песни и танцевальные национальные номера.

Валіт Олена Сергіївна, завідувач кафедри української та російської мов як іноземних, кандидат філологічних наук, доцент разом із організаторами святкового концерту, старшими викладачами кафедри Ревою Олесею Володимирівною, Задорожньою Людмилою Вікторівною, Назаретян Іриною Миколаївною, Гутніковою Тетяною Юріївною, Гіль Світланою Іванівною зустрічають учасників і гостей конференції

в очікуванні концерта

студентський концерт «Мы уже говорим по-русски»

студентський концерт «Мы уже говорим по-русски»

слово подяки й настанови першого директора Центру міжнародної освіти Шалаєва Віктора Олексійовича й завідувачки кафедри української та російської мов як іноземних Валіт Олени Сергіївни

студенти-артисти з викладачами

студенти-артисти з викладачами

Швець Ганна Дмитрівна доцент кафедри української та російської мов як іноземних Київського національного університету імені Тараса Шевченка ділиться враженнями від концерту з Селіверстовою Ларисою Іванівною, доцентом кафедри української та російської мов як іноземних Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна