Институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Стоимость обучения

Вартість платних послуг у сфері освітньої діяльності для іноземних громадян у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 2017/2018 н. р.Факультет


Спеціальності


Освітні


Бакалавр

Магістр (ОПП)*


п/п

програми


вартість навчання, дол. США**
денна

заочна

денна

заочна


1.

Біологічний

091

Біологія


Біологія


2300

1620

2600

1800Біохімія
2600

1800Генетика
2600

1800Фізіологія людини та тварин
2600

1800


2.

Екологічний

101

Екологія


Екологія


1800

1620

Екологія та охорона
2100

1620навколишнього середовища3.

Економічний

051

Економіка


Економіка та економічна політика


2300


Економічна теорія та
3600
економічна політика
Економічна кібернетика


2300

1620

3600

2300Міжнародна економіка


2300

1620

3600
Бізнес - аналітика та міжнародна


2300

1620

3600

2300статистика
Прикладна економіка
3600

2300
071

Облік і оподаткування


Облік і оподаткування


2300

1620

3600

2300
072

Фінанси, банківська


Фінанси, банківська


2300

1620

3600

2300
справа та страхування


справа та страхування

073

Менеджмент


Менеджмент організацій


2300

1620

3600

2300Менеджмент зовнішньо -


2300


3600

2300економічної діяльності
Управління фінансово - економічною
3600

2300безпекою
Бізнес-адміністрування
3600
Адміністративний менеджмент
3600

2300
075

Маркетинг


Маркетинг


2300

1620

3600

2300Викладання англійською мовою
051

Економіка


Прикладна економіка
3600

2400
073

Менеджмент


Адміністративний менеджмент
3600

2400Бізнес-адміністрування
36004.

Геології, географії,

103

Науки про Землю


Геологія


1800

1620

2100

1620рекреації і туризму
Географія


1800

1620

2100

1620

Гідрогеологія
2100

1620
Геологія нафти і газу
2100

1620
Економічна та соціальна
2100

1620
географія


5.

Історичний

032 Історія та археологія

Історія та археологія


1800

1620

2100

1800

6.

Іноземних мов

035,04 Філологія

Англійська мова і література


2600

1800

(германські мови та літератури

та переклад
(переклад включно))

Мова і література (англійська)
3600

2300
Переклад (англійська)
3600

2300
Німецька мова і література


2600

1800


та переклад

Мова і література (німецька)
3600

2300
Переклад (німецька)
3600

2300035,05 Філологія

Французька мова і література


2600

1800

(романські мови та літератури

та переклад
(переклад включно))

Мова і література (французька)
3600

2300
Переклад (французька)
3600

2300
Переклад (іспанська мова)


2600

1800


Переклад (іспанська)
3600

2300035, 06 Філологія

Переклад (китайська мова)


2600

1800

(східні мови та літератури

Переклад (китайська)
3600

2300(переклад включно))7.

Комп'ютерних

122 Комп'ютерні науки та

Комп'ютерні науки


2300

1620
наук

інформаційні технології

Інформаційні управляючі
2600

системи та технології
125 Кібербезпека

Кібербезпека


2300Безпека інформаційних і
2600

комунікаційних систем
151 Автоматизація та

Автоматизація та комп'ютерно-


2300


комп'ютернотерно-інтегровані

інтегровані технології
технології

Комп'ютеризовані системи
2600

управління та автоматика

Викладання англійською мовою125 Кібербезпека

Кібербезпека


2600
8.

Математики і

111 Математика

Математика


1800

інформатики

113 Прикладна математика

Прикладна математика


1800


2100

Теоретична та прикладна
2100

механіка
122

Комп'ютерні науки та

Інформатика


1800

1620

2100
інформаційні технологіїВикладання англійською мовою122

Комп'ютерні науки та

Інформатика


2600


3050
інформаційні технології9.

Медичний

222

Медицина

Медицина
3250


Викладання англійською мовою222

Медицина

Медицина
4300


10.

Міжнародних

056

Міжнародні економічні

Міжнародні економічні


2600

1800

3600

2300


економічних

відносини

відносинивідносин та

242

Туризм

Туризм


2600

1800

3600

2300


туристичного бізнесу

241

Готельно- ресторанна

Готельно-ресторанна справа


2600

1800

справа11.

Навчально-науковий

073

Менеджмент

Менеджмент


2000


3100

1800


інститут "КаразінськаВикладання англійською мовою


школа бізнесу"

073

Менеджмент

Менеджмент


2000


3100

1900

12.

Психології

053

Психологія

Психологія


2300

1620

3050

2300

13.

Радіофізики, біо -

105

Прикладна фізика

Радіофізика і електроніка


1800

медичної електроніки

та наноматеріали

та біофізиката комп'ютернихРадіофізика і електроніка
2100системБіофізика
2100
153

Мікро- та наносистемна

Мікро- та наносистемна


1800


техніка

техніка


Фізична та біомедична
2100


електроніка


14.

Соціологічний

054

Соціологія

Соціально - політичні та


2300

1620маркетингові дослідження


Соціальні комунікації, реклама


2300

1620і PR


Соціологія
2600

1800052

Політологія

Політологія


2300

1620

2600
061

Журналістика

Медіакомунікації та


2300

1620зв'язки з громадськістю


Медіакомунікації
2600

1800

15.

Фізичний

104

Фізика та астрономія

Фізика


1800


2100


Астрономія


1800
Астрономія та космічна
2100


інформатика


16.

Фізико-

105

Прикладна фізика

Прикладна фізика


2300


2600енергетичний

та наноматеріали

енергетичних систем


17.

Фізико-технічний

105

Прикладна фізика

Прикладна фізика


2300


2600
та наноматеріали

Медична фізика


2300


2600


Експериментальна ядерна
2600


фізика та фізика плазми


Викладання англійською мовою105

Прикладна фізика

Прикладна фізика
3000
та наноматеріали

Експериментальна ядерна
3000


фізика та фізика плазми


18.

Філологічний

035, 01 Філологія

Українська мова і література


2600

1620

3050

2300(українська мова та література)

035, 03 Філологія

Мова і література (російська)


2600

1620

3050

2300(слов'янські мови та літератури

Мова і література (польська)


2600


(переклад включно))

035, 08 Філологія

Мова і література (латинська)


2600


3050
(класичні мови та літератури

(переклад включно))

035, 10 Філологія

Прикладна лінгвістика


2600


3050
(прикладна лінгвістика)

061

Журналістика

Журналістика


2600

1620

3050

2300

19.

Філософський

014:14 Середня освіта

Середня освіта


2300

1620

2600


(здоров'я людини)
033

Філософія

Філософія


2300

1620

2600

1800034

Культурологія

Культурологія


2300


2600


20.

Хімічний

102

Хімія

Хімія


1800

1620

2100

1800

21.

Юридичний

081

Право

Право


2600

1620

3600

2300082

Міжнародне право

Міжнародне право


2600

*ОПП - освітньо-професійна програма


** Вартість навчання для отримання ступеня вищої освіти "Магістр" встановлено за весь період навчання (крім освітньої програми "Медицина")