Інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Кафедра мовної підготовки 1

Ушакова Наталя Ігорівна

Посада: завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

Вчений ступінь, звання: доктор педагогічних наук (2010), професор (2013).

Освіта: філологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині ― Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна ) , спеціальність «Російська мова та література» (спеціалізація «Російська мова як іноземна»).

Стаж роботи на кафедрі: з 1984 р.

Після навчання в цільовій аспірантурі Інституту російської мови імені О.С. Пушкіна (м. Москва, Росія) в 1991 р. захистила кандидатську дисертацію.

Викладала російську мову іноземним студентам, аспірантам, стажистам, працювала в якості «visiting professor» в університеті штату Південний Мен (США).

Розробила курси «Країнознавство», «Лінгвокраїнознавство» і «Методика викладання російської мови як іноземної» для іноземних студентів-філологів.

Фахівець із теорії підручника російської мови як іноземної, методики викладання мови навчання іноземним студентам в іншомовному соціокультурному середовищі, лінгвокультурології.

Автор Концепції мовної освіти іноземців у ВНЗ України.

Бере участь у міжнародних конференціях, у тому числі за кордоном: IX Міжнародний симпозіум МАВРМЛ «Теоретичні і методичні проблеми російської мови як іноземної. Нові інформаційні технології в лінгвістичній і методологічній науці» (Велико-Тирново, Болгарія, 2006), «Російська мова на початку XXI століття. Проблеми розвитку, функціонування і викладання» (Печ, Угорщина, 2007), IV Міжнародна конференція МАВРМЛ «Російська мова в мовному і культурному просторі Європи і світу. Людина. Свідомість. Комунікація. Інтернет» (Варшава, Польща, 2008, 2012), «РЯІ в сучасній освітній і геополітичній парадигмі» (Росія, Москва, 2010), «Мова – мовлення – спеціальність: російська мова в сфері міжнародного туризму» (Туніс, 2012), «Російська мова в сучасному світі: традиції та інновації у викладанні російської мови як іноземної та перекладу» (Греція, Салоніки, 2013).

Брала участь у роботі XIII Конгресу Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури (м. Гранада, Іспанія, 2015), а також у роботі Генеральної асамблеї МАВРМЛ.

Член редколегії збірника наукових праць ВАК України «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки».

Керівник дисертаційних досліджень пошукачів кафедри й аспіранта. У 2014 р. під керівництвом Н. І. Ушакової захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (російська мова).

Член Спеціалізованої вченої ради К 64.051.19 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та Д 67.051.03 у Херсонському університеті.

Член Вченої ради Центру міжнародної освіти.

Дані про підвищення кваліфікації: ФПК Російського університету Дружби народів (1986 р.) і Інституту російської мови ім. О. С. Пушкіна (1990 р., 2007 р.), Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (2010), курси 'Технології дистанційної освіти у ВНЗ' (ХНУ імені В.Н. Каразіна).

Викладає дисципліни: російська мова як іноземна, методика викладання російської мови як іноземної, лінгвокраїнознавство.

Працює зі студентами, аспірантами, магістрантами і стажистами різних факультетів.

Сфера наукових інтересів: теорія підручника з мови навчання для іноземних студентів, лінгвокультурологія.

Публікації: автор 170 публікацій з питань методики викладання російської та української мов як іноземних, у тому числі індивідуальної монографії «Підручник з мови навчання для іноземних студентів у руслі сучасної освітньої парадигми», співавтор 3 колективних монографій (2006, 2011, 2013). Автор і науковий редактор колективної монографії «Викладання російської мови іноземним студентам: теорія і практика, традиції та інновації» (2014). Автор і співавтор 28 навчальних посібників з російської і української мов для іноземних студентів, зокрема посібника з навчання міжкультурної комунікації «Знайомтесь: Україна» (російською та українською мовами), навчального комплексу для англомовної форми навчання «Паралель»; автор і редактор Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю ВНЗ України III – IV рівнів акредитації, що отримала гриф МОН України; автор и редактор базового підручника з російської мови для іноземних студентів нефілологічних спеціальностей.