Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

СКЛАД Вченої ради Навчально-наукового інституту міжнародної освіти

 • НАВРОЦЬКИЙ Олексій Олексійович, голова Вченої ради Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, директор Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, докт. юрид. наук;
 • КАГРАМАНЯН Олександр Георгійович, заступник голови Вченої ради Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, заст. директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, канд. техн. наук, доцент;
 • ГУДЗЕНКО Ольга Федорівна, старший викладач кафедри соц.-екон. дисциплін, секретар ради Навчально-наукового інституту міжнародної освіти;
 • БІЛЬОВСЬКА Тетяна Михайлівна, заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти;
 • ПОЛІВАНЦЕВ Андрій Сергійович, заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, канд. екон. наук;
 • УШАКОВА Наталя Ігорівна, зав. кафедри мовної підготовки 1, докт. педагог. наук, професор;
 • ВАЛІТ Олена Сергіївна, зав. кафедри мовної підготовки 2, канд. філол. наук, доцент;
 • ДЯГІЛЄВ Володимир Євгенович, зав. кафедри соціально-економічних дисциплін, канд. істор. наук, доцент;
 • КОРЕНЄВА Інна Василівна, в.о. зав. кафедри природничих дисциплін, канд. біол. наук, доцент;
 • КОВАЛЕНКО Ірина Борисівна, голова профбюро, старший викладач кафедри соц.-екон. дисциплін;
 • ДОМНІЧ Світлана Павлівна, старший викладач кафедри мовної підготовки 1, канд. філос. наук;
 • ШАЛАЄВ Віктор Олексійович, доцент кафедри природничих дисциплін, канд. фіз.-мат. наук, доцент;
 • ВЕРЖАНСЬКА Ольга Миколаївна, доцент кафедри мовної підготовки 2, канд. філос. наук, доцент.