Центр міжнародної освіти

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Головна

У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна підготовка фахівців для зарубіжних країн почалася з 1948р. За цей час підготовлено близько 5000 фахівців з країн Європи, Азії та Америки. У 1961 році в університеті було створено один із перших у країні підготовчий факультет для іноземних громадян. За ці роки довузівську підготовку на підготовчому факультеті отримали майже 12 000 іноземних громадян.

Центр міжнародної освіти забезпечує довузівську підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні, а також підготовку бакалаврів, магістрів, аспірантів і докторантів на всіх факультетах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. На деяких факультетах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна запроваджено навчання іноземних студентів англійською мовою.

Підготовче відділення Центру готує іноземних громадян для подальшого їх навчання не тільки в університеті, але й у вищих навчальних закладах України і країн СНД. Навчання на підготовчому відділенні Центру міжнародної освіти здійснюється за вибором українською, російською або англійською мовами.

Для іноземних студентів, викладачів і бізнесменів у Центрі працюють інтенсивні курси з вивчення української та російської мов, а також здійснюється стажування з різними термінами навчання. Підвищення науково-педагогічного рівня шляхом стажування пройшли майже 700 викладачів і науковців із різних країн світу. За останні 10 років в університеті іноземними громадянами захищено 60 кандидатських дисертацій, із них 13— у 2010 році.

Сьогодні на 20 факультетах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна навчається понад 4000 іноземних громадян із 50 країн світу.