Institute of International Students Training

V.N. Karazin Kharkiv National University

Conferences

XVIІI Міжнародна науково-практична конференція
«Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

Конференція відбудеться 5 – 6 червня 2014 р.
Наукова проблематика конференції:
 1. Психолого-педагогічні й лінгвістичні засади методики викладання мов у внз.
 2. Міжпредметна координація у викладанні мов у внз.
 3. Мова спеціальності для іноземних студентів як засіб вивчення дисциплін.
 4. Теорія і практика створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів.
 5. Нові технології у процесі викладання мов у внз.
 6. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних.
 7. Сучасні принципи й нормативи організації навчання за вимогами Болонського процесу.
 8. Проблеми тестування у викладанні мов.
 9. Українська та російська мови за кордоном.
У межах конференції планується проведення майстер-класів з ключових проблем сучасної методики викладання української та російської мов як іноземних, педагогічного проектування роботи підготовчих факультетів, а також із проблем тестування.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
До 1 березня 2014 р. заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (електронна адреса й телефон обов’язкові, бланк заявки додається) та тези доповіді.
Вимоги до оформлення тез: обсяг тез – до 2 (двох) сторінок (українською, російською або англійською мовами); шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал – 1; поле – по 2 см з усіх боків; для текстових визначень вживати курсив і напівжирний шрифт (підкреслення небажані); посилання до «Списку використаних джерел» всередині тексту оформлювати у квадратних дужках за зразком: [2: 27]. Повний список джерел подавати в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел» (напівжирний шрифт 12 pt.) за абеткою. Сторінки не нумерувати, колонтитули не використовувати.
Текст тез оформлювати таким чином: назва – по центру прописом напівжирним шрифтом, один рядок пропуск, на наступному рядку напівжирним шрифтом – прізвище, ініціали автора / авторів; на наступному рядку напівжирним курсивом – країна, місто й повна назва внз; один рядок пропуск, далі основний текст (вирівнювання по ширині).
НАЗВА ТЕЗ
Петренко І.П.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(Основний текст)
Список використаних джерел:
 1. Івченко Ю. М. Технологія формування комунікативної компетенції / Ю. М. Івченко, В. С. Биков,Ю. Ришченко // Системні дослідження та інформаційні технології. 2009. № 1. – С. 39-61.
 2. Сердюк А. С. Русский язык : учеб. пособ. / А. С. Сердюк. – М: Наука, 2010. – 106 с.
Хто бажає опублікувати доповідь в повному обсязі, пропонується публікація в періодичному науковому виданні «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», затвердженому ВАК України як спеціалізоване видання. Вимоги до оформлення статті дивіться на сайті: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку роботи конференції. Учасники конференції отримають їх під час конференції. Учасники, які не приїдуть на конференцію, зможуть отримати збірник тез поштою тільки за попереднім замовленням із передплатою (30 грн. за пересилку).
Заяви на участь у конференції та тези відправляти на е-mail: urki_center@ukr.net
Формат назви файлу з тезами – прізвище автора, ВНЗ (наприклад, Петренко-ХНУ).
Заяви на участь у конференції та статті до збірника ВАК відправляти на е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua
Вартість публікацій– 25 гривень за сторінку
Гроші за тези надсилати поштовим переказом на адресу:
Ліхачова Лілія Леонідівна, кафедра української та російської мов як іноземних, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.
Гроші за статті надсилати поштовим переказом за адресою:
Вялкова Наталя Григорівна, Степура Леся Петрівна, кафедра мовної підготовки іноземних студентів, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61022.
Реєстраційний внесок – 80 гривень сплачується під час реєстрації.
Адреса оргкомітету:
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
urki_center@ukr.net
+38-057-707-54-65
К. 3-80, е-mail: movnapid@univer.kharkov.ua
+38-057-707-55-30
Відповідальний секретар конференції
Селіверстова Лариса Іванівна
роб. тел.: +38-057-707-51-03 (т.: +38-093-865-45-85)
onomac@mail.ru
У зв’язку з труднощами книгообміну просимо Вас привезти з собою Ваші видання для організації виставки-продажу.
Культурна програма конференції
 • Екскурсія містом
 • Екскурсія до музею історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
 • Відвідування театру опери та балету імені М.В.Лисенка
 • Відвідування театру російської драми імені О.С.Пушкіна
 • Відвідування театру української драми імені Т.Г.Шевченка.
Бенкет для бажаючих.

ЗАЯВКА
на участь у XVI –ій Міжнародній науково-практичній конференції
«Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»

Дані про учасника конференції
Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи
Учене звання
Учений ступінь
Посада
Мобільний телефон
Адреса для листування
Електронна пошта (обов’язково)
Назва доповіді
Назва круглого столу, в якому бажаєте взяти участь
Потреба в поселенні (гуртожиток / готель)
Потреба у використанні технічних засобів для доповіді
Дата