Учебно-научный институт международного образования

ХНУ им. В.Н. Каразина

Новости

Конференции

Международная научно-практическая конференция
«Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи»

5 – 6 червня 2014 р. в Центрі міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулася XYIII Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки». На конференції працювали 6 секцій за науковими напрямками:
 1. Психолого-педагогічні й лінгвістичні засади методики викладання мов у ВНЗ.
 2. Міжпредметна координація у викладанні мов у ВНЗ.
 3. Мова спеціальності для іноземних студентів як засіб вивчення дисциплін.
 4. Теорія і практика створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів.
 5. Нові технології у процесі викладання мов у ВНЗ.
 6. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних.
На конференцію подали наукові матеріали 120 осіб, представники 34 університетів, 4 країн (Україна, Росія, Білорусь, Молдова).
За матеріалами конференції були видані збірники наукових праць:
 1. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2014. – Випуск 23. – 248 с.
 2. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2014. – Випуск 24. – с.
 3. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції. 5 – 6 червня 2014 р. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 190 с.
У межах конференції проведено майстер-класи:
 1. Куплевацька Л.О., канд. філол. наук, доц., кафедри мовної підготовки ХНУ імені В.Н. Каразіна. Архетип Наполеона в курсе русской литературы для иностранных студентов-филологов.
 2. Комарова В.Л., ст.. викл. кафедри української та російської мов як іноземних ХНУ ім.. В.Н.Каразіна. Застосування в навчальному процесі мультимедійних презентацій з граматики російської мови.

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат фізико-математичних наук, професор Назиров Заріф Фятіхович відкриває XVIІI Міжнародну науково-практичну конференцію «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі міжпредметні зв’язки»

Президія конференції: директор Центру міжнародної освіти, кандидат технічних наук Каграманян Олексій Георгійович; завідувач кафедри природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шалаєв Віктор Олексійович; завідувач кафедри української та російської мов як іноземних, кандидат філологічних наук, доцент Валіт Олена Сергіївна

Учасники конференції на пленарному засіданні

Учасники конференції на пленарному засіданні

Доповідає відповідальний секретар конференції, доцент кафедри української та російської мов як іноземних, кандидат філологічних наук, доцент Селіверстова Лариса Іванівна

Доповідає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики Харківського національного технічного університету «ХПІ» Дубічинський Володимир Володимирович

Доповідає кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філології факультету підготовки іноземних громадян Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Безкоровайна Любов Сергіївна

Доповідає кандидат філологічних наук, прфесор, завідувач кафедри української та російської мов Харківського національного університету будівництва та архітектури Креч Тетяна Василівна

Учасники конференції на виставці навчально-методичної літератури

Заступник голови оргкомітету конференції, завідувач кафедри української та російської мов як іноземних ЦМО Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук, доцент Валіт Олена Сергіївна і керівник Харківського відділення УАПРЯЛ Дубічинський Володимир Володимирович

Робота секцій: «Міжпредметна координація у викладанні мов у вищих навчальних закладах» і «Мова спеціальності для іноземних студентів як засіб вивчення дисциплін»

Робота секцій: «Міжпредметна координація у викладанні мов у вищих навчальних закладах» і «Мова спеціальності для іноземних студентів як засіб вивчення дисциплін»

Робота секції: «Психолого-педагогічні й лінгвістичні засади методики викладання мов у вищих навчальних закладах»

Робота секцій: «Психолого-педагогічні засади методики викладання мов у вищих навчальних закладах» і «Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української та російської мов як іноземних»

Робота секцій: «Теорія і практика створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів» і «Нові технології у процесі викладання мов у вищих навчальних закладах»

Майстер-клас ст. викладача кафедри української та російської мов як іноземних ЦМО Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Комарової Валерії Леонідівни «Использование в учебном процессе мультимедийных презентаций по грамматике русского языка»

Майстер-клас ст. викладача кафедри української та російської мов як іноземних ЦМО Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Комарової Валерії Леонідівни «Использование в учебном процессе мультимедийных презентаций по грамматике русского языка»

Вітальне слово професора кафедри іноземних мов Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, канд. філологічних наук Зайченко Неоніли Федорівни